ทุเรียน ปลูกอย่างไรให้งาม

ทุเรียน

ทุเรียน ราชาแห่งผลไม้ไทยนี้ นับว่าเป็นพืชที่เป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยของเราอย่างแท้จริง นอกจากมีการบริโภคในประเทศแล้ว ทุเรียนยังเป็นพืชส่งออกที่สำคัญของบ้านเรา อีกทั้งยังนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มากมายหลากหลายอีกด้วย วันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของ วิธีปลูกทุเรียน และสิ่งอื่น ๆ ที่เราจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับทุเรียน ว่าจะปลูกอย่างไรให้งาม

ทุเรียน

การปลูกทุเรียนในบ้านเรา

ในปัจจุบันนั้น ประเทศไทยมีการปลูกทุเรียนทั่วประเทศเกือบ 8 แสนไร่ และได้ผลผลิตรวมทั้งประเทศ กว่า 1 ล้านตันต่อปี โดยแหล่งที่ปลูกทุเรียนกันมากที่สุดในประเทศไทย ได้แก่จังหวัดชุมพร จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดยะลา จากตัวเลขการปลูกทุเรียนทั่วประเทศนี้ ยังพบว่าแหล่งที่ปลูกทุเรียนในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก จะมีศักยภาพในการให้ผลทุเรียนได้ดีที่สุด รองลงมาคือบริเวณภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ

ในปี 2564 ที่ผ่านมา ประเทศไทยของเรานั้นส่งออกทุเรียน ทั้งทุเรียนสดและทุเรียนแช่แข็งมีมูลค่าสูงเป็นประวัติการณ์ อยู่ที่ 58,344 ล้านบาท และนับว่าเป็นพืชส่งออกอันดับ 2 รองจากยางพาราเลยทีเดียว โดยเฉพาะเป็นที่นิยมมากในตลาดจีน เห็นแบบนี้แล้ว ลองศึกษาวิธีการปลูกทุเรียนก็น่าจะดีไม่น้อยเหมือนกัน

ทุเรียน

วิธีการปลูกทุเรียน 

ทุเรียน เป็นพืชที่ต้องการน้ำเพียงพอตลอดทั้งปี และชอบอากาศร้อนชื้น อุณหภูมิที่เหมาะสมปลูกอยู่ที่ประมาณ 25-30 องศาเซลเซียส หากปลูกทุเรียนในพื้นที่ที่มีอากาศแห้งแล้ง และมีอากาศร้อนจัดเย็นจัด มีลมพัดแรง มักจะเกิดปัญหาใบไหม้หรือใบร่วง อีกทั้งต้นทุเรียนอาจจะเติบโตช้าหรือไม่เติบโตขึ้นเลย ให้ผลผลิตช้าและไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน สภาพดินควรเป็นดินร่วน ดินร่วนปนทราย ดินเหนียวปนทราย จะอย่างไรก็แล้วแต่ต้องเป็นดินที่มีการระบายน้ำได้ดี และมีหน้าดินที่ลึกพอ เพราะทุเรียนนั้นเป็นพืชที่อ่อนแอต่อสภาพน้ำขัง และถ้าเราจำเป็นต้องปลูกทุเรียนในดินทราย เราอาจต้องนำดินจากแหล่งอื่นมาผสม และต้องใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักด้วย อีกทั้งต้องดูแลเรื่องการให้น้ำมากเป็นพิเศษด้วย 

โดยปกติแล้ว เราจะปลูกทุเรียนระยะระหว่างต้นและระหว่างแถว อยู่ที่แถวละ 9 เมตร ปลูกได้ไร่ละประมาณ 20 ต้น ภาพสวนโลกมีขนาดใหญ่ขึ้น สามารถที่จะขยายแถวให้กว้างขึ้นได้ เพื่อความสะดวกต่อการนำเครื่องจักรต่าง ๆ ไปทำงาน ขุดหลุมให้มีขนาดความกว้างยาวและลึกด้านละ 50 เซนติเมตร จากนั้นผสมปุ๋ยคอกประมาณ 5 กิโลกรัม และปุ๋ยหินฟอสเฟตครึ่งกิโลกรัม น้ำหมักใส่ไปในหลุมให้สูงประมาณ 2 ใน 3 ของหลุม จากนั้นนำกล้าทุเรียนลงดิน วางตรงกลางหลุมแล้วจัดแนวให้ตรง จัดระดับความสูงต่ำของต้นทุเรียน ให้รอยต่อระหว่างรากกับลำต้นพอดี จากนั้นปักไม้หลักไว้ข้างต้นทุเรียนที่เราปลูก พร้อมกับผูกเชือกยึดไว้เพื่อไม่ให้ลมพัด กดดินบริเวณโคนต้น แล้วรดน้ำให้โชก 

ทุเรียน

อุปสรรคสำคัญที่สร้างความเสียหายแก่สินค้าทุเรียนไทยในบ้านเราส่วนมากจะเป็นอุปสรรคในด้านของโรคและแมลงศัตรูพืช ชาวสวนทุเรียนนั้นจำเป็นต้องรับมือกับปัญหาโรคแมลงศัตรูพืชและสัตว์กัดแทะ ที่จะมาทำลายทุเรียนในระยะที่ต้นทุเรียนกำลังพัฒนาผล เกษตรกรส่วนใหญ่เลือกที่จะใช้สารเคมีในการแก้ไขปัญหาโรคและแมลงเหล่านี้ ถึงแม้ว่าจะรักษาผลผลิตทุเรียนไว้ได้ แต่ก็เป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิต และยังเสี่ยงต่อการเจอปัญหาสารเคมีตกค้าง ซึ่งเป็นอันตรายต่อทั้งตัวเกษตรกรและผู้บริโภคด้วย

ในช่วงที่ทุเรียนให้ผลเราจำเป็นที่จะต้องตัดแต่งกิ่ง หลังจากเก็บเกี่ยวให้รีบตัดแต่งกิ่งแห้งกิ่งเป็นโรคกิ่งแขนงด้านในทรงพุ่มออกโดยเร็ว แล้วทารอยแผลที่ตัดด้วยสารเคมีป้องกันเชื้อราหรือปูนแดง หลังจากที่เราตัดแต่งกิ่ง และกำจัดวัชพืชแล้วให้ใส่ปุ๋ยคอก 15-50 กิโลกรัมต่อต้น ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริมาณ 3-5 กิโลกรัมต่อต้น หากทุเรียนต้นไหนขาดความสมบูรณ์ก็ใส่ปุ๋ยมากกว่าทุเรียนที่มีความสมบูรณ์อยู่แล้ว

https://www.shutterstock.com/

https://www.shutterstock.com/

https://www.shutterstock.com/

https://welove-garden.com/

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
VK

Table of Contents