ปลูก มะพร้าวน้ำหอม อย่างไรให้หอมหวานถูกใจ

มะพร้าวนํ้าหอม

มะพร้าวน้ำหอม นับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่ค่อนข้างปลูกง่าย เนื่องจากใช้ต้นทุนในการผลิต หรือต้นทุนในการปลูกค่อนข้างต่ำ อีกทั้งยังให้ผลตอบแทนที่ต่อเนื่องยาวนานเป็นเวลากว่า 10 ปี ดังนั้นวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการปลูกมะพร้าวน้ำหอมอย่างไรให้ออกมาดี และรสชาติหอมหวานถูกใจทุกคน

มะพร้าวนํ้าหอม

การปลูกมะพร้าว

มะพร้าวที่นิยมปลูกกันจะมีด้วยกัน 2 ประเภท ได้แก่ มะพร้าวน้ำหอม หรืออาจเรียกว่า มะพร้าวอ่อนน้ำหอม  และอีกประเภทหนึ่งเรียกว่า มะพร้าวแกง มะพร้าวน้ำหอมนั้นเป็นมะพร้าวที่ปลูกได้ทั้งในที่ลุ่มและที่ดอน หากปลูกในที่ลุ่ม ในภาคกลางส่วนใหญ่นิยมปลูกในสวนด้วยการยกร่องแปลงปลูกให้สูงขึ้น โดยระหว่างแปลงปลูกจะให้มีร่องน้ำ เนื่องจากมะพร้าวเป็นพืชที่ค่อนข้างใช้ระยะเวลาในการปลูก ดังนั้นการปลูกมะพร้าวในระยะ 1-2 ปีแรกจึงนิยมที่จะปลูกพืชที่มีอายุสั้นแซม เช่น ปลูกมะละกอ หรือกล้วย ทั้งนี้ก็เพื่อนำผลผลิตที่ได้มาขายเป็นรายได้ หรือนำมาเป็นอาหารก่อนที่มะพร้าวของเราจะโตขึ้น และหากปลูกในที่ดอน จำเป็นที่จะต้องปลูกในพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำและมีฝนตกอย่างสม่ำเสมอ เช่น ในบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยและมักปลูกเป็นไร่ นิยมปลูกพืชอื่น ๆ แซมไปด้วยเช่นกัน อย่างพืชตระกูลถั่ว สับปะรด หรือข้าวโพด

การปลูกพืชแซมลงไปนับว่าเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจะใช้ปุ๋ยและน้ำเหมือนกัน ทั้งนี้ก็เพื่อลดต้นทุนการผลิต อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรด้วย และเมื่อต้นมะพร้าวโต มีอายุประมาณ 2 ปีขึ้นไปแล้ว ก็จะหยุดปลูกพืชแซม หลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงที่เราสามารถเก็บเกี่ยวมะพร้าวน้ำหอมขายได้แล้ว

มะพร้าวนํ้าหอม

วิธีปลูก มะพร้าวน้ำหอม

ขั้นแรก เราจะเริ่มจากการขุดหลุมกว้างยาวลึกด้านละ 50-75 เซนติเมตร แต่สำหรับพื้นที่ที่เป็นที่ดอนนั้น ควรขุดหลุมให้มีความกว้างกว่านั้น ระยะด้านละ 1 เมตร จากนั้นนำปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และใบไม้แห้ง มาผสมกับดินแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากัน ใส่รองที่บริเวณก้นหลุมแล้ววางต้นพันธุ์ของมะพร้าวลงในหลุม หากปลูกในที่ลุ่ม ให้วางต้นพันธุ์เสมอกับปากหลุม และหากปลูกในที่ดอน วางต้นพันธุ์ต่ำกว่าปากหลุม จากนั้นทำการปักไม้หลักถูกยึดกับต้นพันธุ์เพื่อป้องกันการโค่นล้ม ควรปลูกให้มีระยะห่างระหว่างต้นอยู่ที่ 6-7 เมตร

การใส่ปุ๋ยนั้น หลังจากที่เราปลูก มะพร้าวน้ำหอม เป็นระยะเวลา 1 ปี ให้ใส่ปุ๋ยมูลสัตว์หรือปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับปรุงดิน จากนั้นทำการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 ปริมาณ 1 กิโลกรัมต่อต้น โดยทำการหว่านบริเวณรอบโคนต้น เมื่อเข้าปีที่ 2 ให้ใส่ปุ๋ยสูตรเดิม 1-2 กิโลกรัมต่อต้น ปีที่ 3 เราจะเปลี่ยนสูตรปุ๋ยเป็น 13-13-21-2 โดยเราจะใส่ 3 กิโลกรัมต่อต้น จะใส่ปุ๋ยอย่างนี้ 2 ครั้งต่อปี คือในช่วงเดือนพฤษภาคมและปลายตุลาคม จะทำให้ต้นมะพร้าวน้ำหอมของเราเติบโตได้ดี

ในส่วนของการให้น้ำนั้น ในบริเวณที่ลุ่ม เราจะให้น้ำพร้อมกับพืชผักและผลไม้อายุสั้นอื่น ๆ จากที่เราปลูกแบบยกร่อง ในตอนนี้ รากมะพร้าวของเราจะแทงตรงริมร่องสวน ดูดซับน้ำ ทำให้ต้นเจริญเติบโตได้ดี ส่วนการปลูกในที่ดอนนั้น เราจำเป็นต้องให้น้ำสัปดาห์ละครั้งเป็นอย่างน้อย เพื่อให้มะพร้าวน้ำหอมของเราได้รับน้ำอย่างเพียงพอ

มะพร้าวนํ้าหอม

การเก็บเกี่ยวนั้น จะเก็บเกี่ยวเมื่อต้นมะพร้าวน้ำหอมของเราอายุได้ 2 ปีครึ่ง หรือตั้งแต่มะพร้าวออกช่อดอกได้ประมาณ 190-200 วัน มะพร้าวก็จะมีผลออกมา มีน้ำที่หวานหอมและเนื้ออ่อนนุ่ม อีกทั้งยังมีกะลาที่แข็งแรงทนทาน โดยในรอบ 1 ปี จะตัดเก็บมะพร้าวได้ 12-15 ครั้ง ในทุก 20 วันจะตัดเก็บมะพร้าว 1 ครั้ง ครั้งละประมาณ 10-30 ผล

“อ่านบทความอื่นเกี่ยวกับเกษตรได้ที่นี่”

อ้างอิง

https://www.freepik.com/free-photo/coconut-fruit_1026825.htm#query=coconut&position=8&from_view=search

https://www.freepik.com/free-photo/fresh-coconuts-put-white-wooden-background_10991982.htm#query=coconut&position=12&from_view=search

https://www.freepik.com/free-photo/healthy-natural-nutrition-background-coco_1089858.htm#query=coconut&position=11&from_view=search

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
VK

Table of Contents