ผัก สามารถแบ่งกลุ่มได้อย่างไรบ้าง

ผัก นั้นเป็นพืชที่เรารู้จักกันดี เนื่องจากผักนั้นเป็นพืชที่ประโยชน์ต่อร่างกายนั่นเอง และส่วนมากแล้ว ผักจะมีเกลือแร่ซึ่งเป็นหนึ่งในแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการ โดยวันนี้เราได้มีการแบ่งกลุ่มของผักมาให้ดูกันด้วย แต่ก่อนที่เราจะได้ดูกลุ่มของผัก เราไปทำความรู้จักกับผักกันก่อนเลย

ทำความรู้จักกับผักกัน

ผักนั้นถือว่าเป็นพืชที่สามารถนำส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นนั้นมาประกอบอาหารนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นส่วนของผล ดอก ลำต้น ใบ ราก รวมถึงหัว นอกจากนี้ ผักยังถือว่าเป็นทั้งไม้ยืนต้น และไม่ล้มลุกอีกด้วย โดยจะมีถิ่นกำเนิดในประเทศ และต่างประเทศนั่นเอง นอจากนี้ ผักนั้นยังสามารถปลูกได้ในทุกครัวเรือนอีกด้วย แต่ผักนั้นจะที่มีการปลูกสำหรับการจำหน่ายเสียมากกว่า โดยการปลุกผักมักมาจากแปลงปลูกที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว การปลุกผักนั้นสามารถพบได้ในพื้นที่ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณใกล้แหล่งน้ำ แม่น้ำ หรือพื้นที่ที่ชลประทานเข้าถึงนั่นเอง และในการส่งหรือจำหน่ายผักนั้นส่วนใหญ่แล้วมักจะส่งหรือจำหน่ายในพื้นที่ตัวเมืองของจังหวัด โดยบางส่วนที่เป็นแปลงขนาดใหญ่นั้นจะมีพ่อค้าคนกลางเข้ารับถึงพื้นที่ เพื่อทำการส่งหรือจำหน่ายตามตัวเมืองในจังหวัดต่าง ๆ อีกทีหนึ่งนั่นเอง โดยผักนั้นสามารถแบ่งประเภทได้ด้วย โดยเราไปดูกันต่อเลยว่าเราสามารถแบ่งประเภทของผักได้อย่างไรบ้าง

การแบ่งกลุ่มของผัก

ผักสวนครัว 

สำหรับพืชผักกลุ่มแรกที่เรานำมาให้ดูกันได้แก่ ผักสวนครัว นั่นเอง ผักสวนครัวนั้นเป็นกลุ่มผักล้มลุกที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น โดยผักสวนครัวนั้นสามารถปลูกตามครัวเรือนหรือแปลงปลูกขนาดใหญ่เพื่อการค้าได้ แถมยังสมารถพัฒนาสายพันธุ์ให้มีผลผลิตตามต้องการอีกด้วย ผักสวนครัวนั้นสามารถพบการผลิตเมล็ดพันธุ์ออกจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ โดยจะไม่รวมพืชผักท้องถิ่นหรือผักป่า พืชสมุนไพร เครื่องเทศ และไม้ผลบางชนิดด้วยนั่นเอง

ผักสมุนไพร และ เครื่องเทศ 

ผักอีกหนึ่งกลุ่มเลยก็คือ ผักสมุนไพร และ เครื่องเทศ นั่นเอง โดยกลุ่มนี้นั้นจะเป็นกลุ่มของพืชผักที่สามารถใช้ทั้งในการประกอบอาหาร โดยจะเป็นผักที่ทำให้อาหารมีสี รสชาติ กลิ่นตามต้องการ นอกจากนี้ ผักสมุนไพร และเครื่องเทศนั้นยังช่วยเพิ่มสรรพคุณทางยาของอาหารอีกด้วย โดยผีกกลุ่นนี้นั้นจะกลิ่นแรงและมีรสเผ็ด และมักจะใช้ส่วนผล หัว และรากมาใช้ประโยชน์นั่นเอง แถมยังถือว่าเป็นพืชในท้องถิ่นอีกด้วย 

ผักพื้นบ้าน หรือ ผักป่า

สำหรับผักกลุ่มสุดท้ายได้แก ผักพื้นบ้าน และ ผักป่า นั่นเอง ผักพื้นบ้าน หรือ ผักป่าเป็นกลุ่มของพืชผักที่สามารถเจริญเติบโตได้เองตามธรรมชาติ และมักจะนำมาปลูกในครัวเรือน โดยจะมีการเก็บผลผลิตตามฤดูกาลนั่นเอง สำหรับผักพื้นบ้าน หรือ ผักส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพืชผักประจำท้องถิ่นที่เป็นทั้งไม้ยืนตัน และพืชล้มลุกนั่นเอง

หน้าแรก

https://puechkaset.com/

อ้างอิง
ไฮโลไทย, ไฮโลไทยได้เงินจริง, ทดลองเล่นไฮโลไทย

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
VK

Table of Contents