โรคและแมลงในตระกูลส้ม มะนาวอย่างไร

รับมือโรคและแมลงในตระกูลส้ม

หากเราปลูกพืชในตระกูลส้ม ไม่ว่าจะเป็นส้มหรือมะนาว ก็จะมีโรคและแมลงซึ่งเป็นศัตรูอยู่ วันนี้เราจะมาว่ากันด้วย โรคและแมลงในตระกูลส้ม รวมถึงศัตรูของทั้งส้มและศัตรูของมะนาวด้วย ว่ามีอะไรบ้าง และเราสามารถที่จะกำจัดและแก้ไขได้อย่างไร ทั้งโรคและแมลง โรคแคงเกอร์ โรคแคงเกอร์นั้น สามารถพบได้ในทุกระยะการเจริญเติบโตของผลไม้ หากเกิดในช่วงระยะผลอ่อน จะทำให้ผลผลิตไม่ได้คุณภาพ หากรุนแรงจากผลจะร่วง หากพบต้นที่มีอาการ วิธีการที่ง่ายที่สุดคือ การตัดแต่งส่วนที่เป็นโรคออก จากนั้นทำการเก็บเศษซากพืชที่ร่วงหล่น และกำจัดโดยการนำไปเผาทำลายทิ้งนอกแปลงปลูกทันที จากนั้น จะทำการพ่นด้วยสารป้องกัน กำจัดโรคพืชกลุ่มสารประกอบทองแดง อาจเป็นสารคอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ 85% WP อัตราส่วน 30- 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร สารคิวปรัสออกไซด์ 86.2 เปอร์เซ็นต์ WG ในอัตราส่วน 10-15 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ทางที่ดีควรเลือกกิ่งพันธุ์แต่แรก จากแหล่งปลูกที่ไม่มีการระบาดของโรคนี้ หรือใช้กิ่งพันธุ์ที่ไม่มีร่องรอยการติดเชื้อ และหลีกเลี่ยงการนำกิ่งพันธุ์จากต้นที่เป็นโรคไปปลูกใหม่ด้วย โรคกรีนนิ่ง โรคกรีนนิ่ง หรือโรคใบเหลืองต้นโทรม นับเป็น โรคและแมลงในตระกูลส้ม ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในท่อลำเลียงอาหารของต้น ไปอุดตันท่อลำเลียง ทำให้พืชเกิดอาการกิ่งแห้งตาย จากส่วนยอดใบ ใบจะเป็นสีเหลือง […]