มารู้จักกับประเภทของการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ Hydroponics กัน

การปลูกผักแบบ ไฮโดรโปนิกส์ หรือ Hydroponics นั้นเป็นวิธีการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ในทางกลับกัน การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์นั้นจะใช้น้ำที่มีธาตุอาหารพืชละลายอยู่แทนนั่นเอง โดยวิธีการปลูกผักแบบนี้ถือว่าเป็นวิธีการใหม่ในการปลูกพืช โดยเฉพาะการปลูกผักและพืชที่ใช้เป็นอาหารนั่นเอง เนื่องจากการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์นั้นเป็นการประหยัดพื้นที่ แถมยังไม่ปนเปื้อนกับสารเคมีต่าง ๆ ในดินอีกด้วย ถืว่าเป็นวิธีนการปลูกผักได้พืชผักที่สะอาดเป็นอาหารเป็นอย่างมาก โดยในปัจจุบันนี้ การปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ยนั้นจะมีเทคนิคที่คิดค้นขึ้นใหม่หลากหลายรูปแบบ โดยจะไม่มีการจำกัดว่าจะต้องเป็นการปลูกพืชในน้ำ เท่านั้น โดยในบางกรณี อาจจะมีการใช้วัสดุปลูกที่สามารถทดแทนดินได้ทั้งหมด ซึ่งจะทำการรดด้วยสารละลายธาตุอาหารพืช โดยวันนี้เราได้มีประเภทของการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ Hydroponics ให้ดูดังนี้ Nutrient Film Technique หรือ NFT การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์วิธีแรกได้แก่ Nutrient Film Technique หรือ NFT นั่นเอง การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์วิธีนี้นั้นเป็นการปลูกพืช โดยการให้สารละลายที่มีธาตุอาหาร ซึ่งเป็นการให้ผ่านรากพืชที่ปลูกบนรางที่มีความลาดชันของรางปลูก โดยรางปลูกนั้นจะเป็นแผ่นฟิล์มบาง ๆขนาดประมาณ 1 – 3 มิลลิเมตร โดยพืชที่ปลูกได้ดีในระบบนี้เลยก็คือ ผักกินใบจำพวกสลัด โดยจะมีอายุประมาณ 45 – 50 วันนั่นเอง Deep Flow Technique […]