เทคนิคการ ตัดต่อกิ่งมะม่วง ให้ได้ผลดี

ตัดต่อกิ่งมะม่วง

การขยายพันธุ์มะม่วงเพื่อให้ได้ปริมาณพืชผลที่มากขึ้นและดีขึ้น สามารถทำได้ด้วยการหลากหลายวิธี แต่ละวิธีก็จะมีความยากความง่าย และข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไป วันนี้จะมานำเสนอเทคนิคการ ตัดต่อกิ่งมะม่วง ว่าจะทำได้อย่างไร การตัดต่อกิ่งมะม่วง การตัดต่อกิ่งมะม่วงนั้น คือการต่อชิ้นเนื้อเยื่อพืช 2 ชิ้นเข้าด้วยกัน ด้วยวิธีการต่าง ๆ มากมายหลากหลาย และเมื่อแผลเชื่อมกันสนิทแล้ว มะม่วงที่ได้จากเจริญเติบโตเป็นต้นเดียวกัน ชิ้นส่วนที่อยู่ด้านบนรอยต่อเราจะเรียกว่า “กิ่งพันธุ์ดี” ส่วนที่อยู่ด้านล่างจะทำหน้าที่เป็นราก เรียกว่า “ต้นตอ” ซึ่งในปัจจุบันการตัดต่อกิ่งมะม่วงนั้นได้รับความนิยมจากเกษตรกรทั่วไป และนิยมทำในเชิงการค้าในไม้ผลหลายชนิด ได้แก่ พืชตระกูลส้ม มะขาม ขนุน มะปราง และน้อยหน่าด้วย การต่อกิ่งมะม่วงนั้น เราจะทำการสอดส่วนของพืช หรือในที่นี้คือกิ่งมะม่วง ลงบนต้นมะม่วงอีกต้นนึง และเมื่อส่วนทั้งสองเชื่อมประสานเข้ากันเรียบร้อยแล้ว ต้นมะม่วงจะเจริญเป็นพืชต้นใหม่ โดยส่วนที่อยู่ใต้รอยต่อจะทำหน้าที่เป็นรากดูดน้ำและแร่ธาตุอาหาร ส่วนที่อยู่เหนือรอยต่อจะทำหน้าที่เป็นกิ่งก้านสาขาให้ดอกและผล การต่อกิ่งแบบเสียบลิ่ม วันนี้จะมานำเสนอวิธีการต่อกิ่งแบบเสียบลิ่ม ซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับความนิยม ในกรณีที่ต้องเปลี่ยนยอด และมักเป็นกิ่งที่มีขนาดใหญ่ หรือขนาดเล็กก็ได้ วิธีการก็คือ เราจะต้องผ่าเครื่องต้นต่อความยาวประมาณ 2.5-5 เซนติเมตร ขึ้นอยู่กับขนาดและชนิดของมะม่วง และอายุของต้นตอ เทคนิคการผ่าต้นตอ เราจะวางใบมีดให้เอียงด้านใดด้านหนึ่ง เพื่อให้รอยแผลเรียบ หากเราใช้มีดผ่าโดยตรง จะทำให้รอยแผลแตกนำไปก่อนที่คมมีดจะไปถึง […]