ปลาหมอ ไทย ปลาที่เป็นที่ต้องการของตลาด

ปลาหมอ

ปลาหมอนับว่าเป็นพันธุ์ปลาที่น่าสนใจที่จะเลี้ยง เพราะในปัจจุบันยังมีตลาดที่มีความต้องการในปลาหมออยู่ วันนี้ผมจะพามารู้จักตราหมอให้มากขึ้น ว่าที่ปลาเศรษฐกิจที่กำลังมาในตอนนี้ ให้เขารู้ว่า ปลาหมอ ไทยไม่แพ้ปลาไหนในโลกเหมือนกัน ทำความรู้จักกับ ปลาหมอ ไทย ปลาหมอไทย หรือเรียกว่า ปลาหมอ เป็นสายพันธุ์ปลาหมอที่อาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำจืดทั่วไป สามารถพบได้ในประเทศจีนทางตอนใต้ ไทย พม่า อินเดีย เวียดนาม ลาว ฟิลิปปินส์ และออสเตรเลีย ปลาหมอไทยนั้นจะเจริญเติบโตได้ดีทั้งในน้ำจืดและน้ำกร่อย นอกจากนี้ ยังสามารถพบเจอได้ในโคลนตม คำถามต่อมาคือ ปลาหมอกินอะไร ปลาหมอเป็นปลาที่กินเนื้อ ชอบที่จะกินสัตว์น้ำขนาดเล็ก เช่น ตัวอ่อนของแมลงที่อาศัยอยู่ในน้ำ กุ้งฝอย หรือลูกปลา อาจกินธัญพืชชนิดต่าง ๆ เช่น เมล็ดข้าวได้ด้วย รูปร่างลักษณะของปลาหมอไทย จะมีลำตัวป้อมด้านข้างจะค่อนข้างแบน บริเวณลำตัวมีสีน้ำตาลเหลืองปนดำ ท้องปลาจะมีสีอ่อนกว่า เกล็ดค่อนข้างแข็ง ครีบหลังมีก้านครีบแข็ง 17-18 ก้าน แต่บริเวณครีบท้องจะมีก้านแข็งเพียง 2 ก้าน ครีบอกกับครีบท้องจะอยู่ในแนวเดียวกัน มีเส้นข้างลำตัว เป็นเส้นแบ่งด้านบนและด้านล่างอย่างชัดเจน ที่บริเวณปลายกระพุ้งแก้มมีลักษณะเป็นหนามหยักและแหลมคม ส่วนนี้เองปลาหมอใช้ในการปีนป่ายได้อย่างคล่องแคล่ว มีเหงือกที่ใช้เป็นอวัยวะหายใจอยู่บริเวณใต้ดวงตา เหตุนี้เองทำให้สามารถมีชีวิตอยู่บนบกได้นานกว่าปลาสายพันธุ์อื่น […]