เรื่องราวน่ารู้ของ ปุ๋ยเคมี ในปัจจุบัน

ปุ๋ยเคมี นั้นเป็นหนึ่งในปุ๋ยที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากปุ๋ยเคมีในปัจจุบันนี้ได้มีการปรับสูตรที่สามารถใช้กับลักษณะหลากหลายรูปแบบ จึงทำให้ปุ๋ยเคมีนั้นได้รับความนิยมนั่นเอง โดยวันนี้เราได้มีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับปุ๋ยเคมีมาให้ดูกันด้วย มาทำความรู้จักกับ ปุ๋ยเคมี กัน ปุ๋ยเคมี หรือ Chemical Fertilizer นั้นเป็นปุ๋ยที่ได้จากสารอนินทรีย์หรือที่เราเรียกกันว่าอินทรีย์สังเคราะห์ นอกจากนี้ ปุ๋ยเคมีนั้นยังรวมถึงปุ๋ยเชิงเดี่ยว ปุ๋ยเชิงผสม และปุ๋ยเชิงประกอบอีกด้วย ทั้งนี้ ปุ๋ยเคมียังสามารถมีส่วนผสมของปุ๋ยอินทรีย์ได้เช่นเดียวกัน แต่จะไม่รวมถึงปูนขาว ดินมาร์ล ปูนพลาสเตอร์ ยิปซัม และโดโลไมต์ นั่นเอง สำหรัยปุ๋ยเคมีนั้นจะเป็นปุ๋ยที่มีปริมาณธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชสูง โดยธาตุอาหารหลักที่อยู่ในปุ๋ยเคมีและยังเป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการนั้นจะมี 3 ตัวด้วยกัน ได้แก่ ไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม นั่นเอง โดยธาตุอาหารจำเป็นเหล่านี้นั้นสามารถรวมเรียกกันว่า ปุ๋ยเอ็นพีเค หรือ N-P-K นั่นเอง และสำหรับธาตุอาหารที่สำคัญรองลงมาในปุ๋ยเคมีนั้นได้แก่ แคลเซียม, แมกนีเซียม และซัลเฟอร์ หรือแร่กำมะถันนั่นเอง ปุ๋ยเคมีมีกี่ประเภท อะไรบ้าง? สำหรับปุ๋ยเคมีนั้นเป็นสารสารประกอบอนินทรีย์ที่ให้ธาตุอาหารพืช โดยจะเป็นสารประกอบที่ผ่านกระบวนการผลิตทางเคมี ซึ่งจะใช้สำหรับดินที่มีความชื่นที่เหมาะสมนั่นเอง ปุ๋ยเคมีในปัจจุบันนั้นสามารถแบ่งออกได้ทั้งหมด 2 ประเภทด้วยกัน ดังนี้  ปุ๋ยเดี่ยว สำหรับปุ๋ยเคมีประเภทแรกเลยก็คือ […]

มารู้จักกับประเภทของการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ Hydroponics กัน

การปลูกผักแบบ ไฮโดรโปนิกส์ หรือ Hydroponics นั้นเป็นวิธีการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ในทางกลับกัน การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์นั้นจะใช้น้ำที่มีธาตุอาหารพืชละลายอยู่แทนนั่นเอง โดยวิธีการปลูกผักแบบนี้ถือว่าเป็นวิธีการใหม่ในการปลูกพืช โดยเฉพาะการปลูกผักและพืชที่ใช้เป็นอาหารนั่นเอง เนื่องจากการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์นั้นเป็นการประหยัดพื้นที่ แถมยังไม่ปนเปื้อนกับสารเคมีต่าง ๆ ในดินอีกด้วย ถืว่าเป็นวิธีนการปลูกผักได้พืชผักที่สะอาดเป็นอาหารเป็นอย่างมาก โดยในปัจจุบันนี้ การปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ยนั้นจะมีเทคนิคที่คิดค้นขึ้นใหม่หลากหลายรูปแบบ โดยจะไม่มีการจำกัดว่าจะต้องเป็นการปลูกพืชในน้ำ เท่านั้น โดยในบางกรณี อาจจะมีการใช้วัสดุปลูกที่สามารถทดแทนดินได้ทั้งหมด ซึ่งจะทำการรดด้วยสารละลายธาตุอาหารพืช โดยวันนี้เราได้มีประเภทของการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ Hydroponics ให้ดูดังนี้ Nutrient Film Technique หรือ NFT การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์วิธีแรกได้แก่ Nutrient Film Technique หรือ NFT นั่นเอง การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์วิธีนี้นั้นเป็นการปลูกพืช โดยการให้สารละลายที่มีธาตุอาหาร ซึ่งเป็นการให้ผ่านรากพืชที่ปลูกบนรางที่มีความลาดชันของรางปลูก โดยรางปลูกนั้นจะเป็นแผ่นฟิล์มบาง ๆขนาดประมาณ 1 – 3 มิลลิเมตร โดยพืชที่ปลูกได้ดีในระบบนี้เลยก็คือ ผักกินใบจำพวกสลัด โดยจะมีอายุประมาณ 45 – 50 วันนั่นเอง Deep Flow Technique […]

มาทำ ปุ๋ยหมักชีวภาพ กัน!

ปุ๋ยหมักชีวภาพ นั้นเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ปราศจากสารเคมี โดยปุ๋ยประเภทนี้นั้นเป็นปุ๋ยที่นิยมใช้สำหรับปลูกผักออแกนิก เนื่องจากปุ๋ยหมักชีวภาพนั้นจะไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างการ หากรับประทานแบบสด ๆ นั่นเอง ถือว่าน่าสนใจเป็นอย่างมาก โดยวันนี้เราได้มีวิธีทำปุ๋ยหมักชีวภาพมาให้ดูกันด้วย เราไปดูวัตถุดิบในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพกันเลนย วัตถุดิบสำหรับทำปุ๋ยหมักชีวภาพมีอะไรบ้าง สำหรับปุ๋ยหมักชีวภาพนั้นเป็นปุ๋ยประเภทปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งจะเป็นปุ๋ยที่ผ่านกระบวนการหมักกับน้ำสกัดชีวภาพ โดยปุ๋ยหมักชีวภาพนั้นจะมุณสมบัติในการช่วยปรับปรุงดิน ทั้งยังช่วยย่อยสลายอินทรียวัตถุในดินให้เป็นอาหารแก่พืชอีกด้วย โดยวัตถุดิบในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพนั้นมีดังนี้ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพนั้นมีวิธีในการทำอย่างไรบ้าง ในขั้นตอนแรกนั้นในนำวัสดุต่าง ๆ มากองซ้อนรวมกันเป็นชั้น จากนั้นให้ทำการคลุกเคล้าจนเข้ากันดี และเมื่อคลุกเสร็จเรียบร้อย ให้นำส่วนผสมของน้ำสกัดชีวภาพ, น้ำตาลและน้ำ และทำการคนให้ส่วนผสมทั้งหมดนั้นละลายเข้ากันดี จากนั้นให้เทใส่บัวรดน้ำราด และบนกองวัสดุปุ๋ยหมัก ทำการคลุกให้เข้ากันจนทั่ว แลให้กองวัตถุดิบนั้นได้ความชื้นพอหมาด ระวังอย่าให้กองวัตถุดิบนั้นแห้งหรือขึ้นมากจนเกินไป สำหรับปริมาณความชื้นที่พอเหมาะจะอยู่ที่ประมาณ 30-40% หากใครที่ได้สามรถประมินได้จากสายตาก็สามารถเอามือขยำบีบดูได้ หากส่วนผสมเป็นก้อนไม่แตกออกจากกันหรือรู้สึกชื้น และไม่แฉะก็สามารถใช้ได้แล้วนั่นเอง ให้คุณทำการหมักกองปุ๋ยหมักไว้ 7 วัน จึงสามารถนำไปใช้ได้ โดยการหมักนั้นสามารถทำได้ทั้งหมด 2 วิธีด้วย สำหรับวิธีแรกในทำการเกลี่ยกองปุ๋ยหมักบนพื้นซีเมนต์หนาประมาณ 1-2 คืบ จากนั้นให้ทำการคลุมด้วยกระสอบ ปล่อยทิ้งไว้ 4-5 วัน โดยให้คุณนั้นตรวจดูความร้อนในวันที่ 2-3 หากกองปุ๋ยนั้นมามร้อนมากให้นำเอากระสอบที่คลุมออกแล้วกลับกองปุ๋ยเพื่อระบายความร้อนออก หากกองปุ๋ย เย็นลงนำลงก็สามารถบรรจุลงกระสอบแล้วนำไปได้นั่นเอง อีกหนึ่งวิธีก็คือการบรรจุปุ๋ยหมักที่ลงในกระสอบนั่นเอง […]

ผัก สามารถแบ่งกลุ่มได้อย่างไรบ้าง

ผัก นั้นเป็นพืชที่เรารู้จักกันดี เนื่องจากผักนั้นเป็นพืชที่ประโยชน์ต่อร่างกายนั่นเอง และส่วนมากแล้ว ผักจะมีเกลือแร่ซึ่งเป็นหนึ่งในแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการ โดยวันนี้เราได้มีการแบ่งกลุ่มของผักมาให้ดูกันด้วย แต่ก่อนที่เราจะได้ดูกลุ่มของผัก เราไปทำความรู้จักกับผักกันก่อนเลย ทำความรู้จักกับผักกัน ผักนั้นถือว่าเป็นพืชที่สามารถนำส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นนั้นมาประกอบอาหารนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นส่วนของผล ดอก ลำต้น ใบ ราก รวมถึงหัว นอกจากนี้ ผักยังถือว่าเป็นทั้งไม้ยืนต้น และไม่ล้มลุกอีกด้วย โดยจะมีถิ่นกำเนิดในประเทศ และต่างประเทศนั่นเอง นอจากนี้ ผักนั้นยังสามารถปลูกได้ในทุกครัวเรือนอีกด้วย แต่ผักนั้นจะที่มีการปลูกสำหรับการจำหน่ายเสียมากกว่า โดยการปลุกผักมักมาจากแปลงปลูกที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว การปลุกผักนั้นสามารถพบได้ในพื้นที่ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณใกล้แหล่งน้ำ แม่น้ำ หรือพื้นที่ที่ชลประทานเข้าถึงนั่นเอง และในการส่งหรือจำหน่ายผักนั้นส่วนใหญ่แล้วมักจะส่งหรือจำหน่ายในพื้นที่ตัวเมืองของจังหวัด โดยบางส่วนที่เป็นแปลงขนาดใหญ่นั้นจะมีพ่อค้าคนกลางเข้ารับถึงพื้นที่ เพื่อทำการส่งหรือจำหน่ายตามตัวเมืองในจังหวัดต่าง ๆ อีกทีหนึ่งนั่นเอง โดยผักนั้นสามารถแบ่งประเภทได้ด้วย โดยเราไปดูกันต่อเลยว่าเราสามารถแบ่งประเภทของผักได้อย่างไรบ้าง การแบ่งกลุ่มของผัก ผักสวนครัว  สำหรับพืชผักกลุ่มแรกที่เรานำมาให้ดูกันได้แก่ ผักสวนครัว นั่นเอง ผักสวนครัวนั้นเป็นกลุ่มผักล้มลุกที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น โดยผักสวนครัวนั้นสามารถปลูกตามครัวเรือนหรือแปลงปลูกขนาดใหญ่เพื่อการค้าได้ แถมยังสมารถพัฒนาสายพันธุ์ให้มีผลผลิตตามต้องการอีกด้วย ผักสวนครัวนั้นสามารถพบการผลิตเมล็ดพันธุ์ออกจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ โดยจะไม่รวมพืชผักท้องถิ่นหรือผักป่า พืชสมุนไพร เครื่องเทศ และไม้ผลบางชนิดด้วยนั่นเอง ผักสมุนไพร และ เครื่องเทศ  ผักอีกหนึ่งกลุ่มเลยก็คือ […]

ปุ๋ยอินทรีย์ มีข้อดี-ข้อเสียอย่างไรกับการทำเกษตร

ปุ๋ยนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากในการำการเกษตร เนื่องจากปุ๋ยนั้นจะเป็นตัวช่วยในการกักเก็บสามารถอาหารและแร่ธาตุเอาไว้ในดิน เพื่อให้ต้นไม้หรือพืชพันธุ์ทางการเกษตรของคุณนั้นเจริญเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง โดยปุ๋ยนั้นสามารถแยกออกได้ทั้งหมด 2 ประเภทได้แก่ ปุ๋ยอินทรีย์ และ ปุ๋ยเคมี นั่นเอง วันนี้เราจึงได้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ปุ๋ยอินทรีย์ มาให้ดูด้วย ถ้าพร้อมแล้ว เราไปดูกันเลย ทำความรู้จักกับ ปุ๋ยอินทรีย์ กัน ปุ๋ยอินทรีย์นั้นเป็นปุ๋ยที่ทำจากวัสดุอินทรีย์ โดยเป็นปุ๋ยที่มีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์สำหรับการเจริญเติบโตของพืชนั่นเอง นอกจากนี้ ปุ๋ยอินทรีย์นั้นยังเป็นปุ๋ยที่ผลิตจากวัสดุอินทรีย์ของเสียจากโรงงานในบางประเภท ไม่ว่าจะเป็น มูลวัว, มูลไก่, มูลค้างคาว, ซากต้นไม้, ใบไม้, กรดอะมิโน หรือว่าโดโลไมท์ ทั้งนี้ ยังรวมถึงแร่ธาตุต่าง ๆ ที่ถูกนำมาบดและทำการเติมจุลินทรีย์ลงไปด้วย นอกจากนี้ ยังคต้องผ่านการบ่มหมักจนย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์นั่นเอง ข้อดีและข้อเสียของปุ๋ยอินทรีย์เป็นอย่างไร หลังจากที่เราทำความรู้จักกับปุ๋ยอินทรีย์กันแล้ว เรามาดูกันต่อเลยว่าปุ๋ยอินทรีย์นั้นมีข้อดีหรือข้อเสียอย่างไรบ้าง เพื่อที่ผู้ชมทุกท่านจะได้สามารถตัดสินใจได้ว่าจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์เมื่อใดนั่นเอง โดยข้อดีและข้อเสียของปุ๋ยอินทรีย์ที่เราได้นำมาให้ดูกันมีดังนี้ ข้อดีของปุ๋ยอินทรีย์ สำหรับข้อดีของปุ๋ยอินทรีย์อย่างแรกเลยก็คือปุ๋ยอินทรีย์นั้นเป็นปุ๋ยที่ช่วยปรับปรุงโครงสร้างของตัวดินนั้นดีขึ้น โดยปุ๋ยอินทรีย์ทำให้ดินมีคุณสมบัติทางฟิสิกส์ดี ทั้งการทำให้ดินนั้นมีความโปร่งร่วนซุย หรือว่าปุ๋ยอินทรีย์นั้นจะทำให้มีความสามารถในการอุ้มน้ำและธาตุอาหารพืชได้ดีนั่นเอง นอกจากนี้ ยังทำให้แร่ธาตุสามารถอยู่ในดินได้นานอีกด้วย โดยปุ๋ยอินทรีย์นั้นจะค่อย ๆ ปลดปล่อยธาตุอาหารอย่างช้า ๆ เพื่อส่งเสริมให้จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อการบำรุงดิน สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเอง ด้วยเหตุนี้เอง […]

ประโยชน์ของผัก ไฮโดรโปนิกส์ มีอะไรบ้าง

การปลูกผัก ไฮโดรโปนิกส์ นั้นเป็นวิธีการปลูกที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์นั้นมีประโยชน์ในมากกมายหลากหลายข้อ โดยวันนี้เราได้นำประโยชน์เหล่านั้นมาให้ได้ดูกันด้วยดังนี้ ผัก ไฮโดรโปนิกส์ นั้นสะอาดกว่า สำหรับประโยชน์ของผักไฮโดรโปนิกส์ข้อแรกเลยก็คือผักไฮโดรโปนิกส์นั้นสะอาดกว่าผักที่ปลูกในดินนั่นเอง เนื่องจากผักประเภทนี้นั้นจะปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง แถมยังเป็นผักที่ได้มีความสวยงามน่ารับประทานอีกด้วย นอกจากนี้ ผักไฮโดรโปนิกส์นั้นยังเป็นผักมีรสชาติดี และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง และเป็นผักสดที่ได้จะมีความนุ่มและกรอบกว่าผักประเภทอื่น ๆ ที่มีการปลูกในดินด้วยนั่นเอง ผักไฮโดรโปนิกส์ไม่จำเป็นต้องใช้ดินในการปลูก อีกหนึ่งประโยชน์ของผักไฮโดรโปนิกส์เลยก็คือผักไฮโดรโปนิกส์นั้นไม่จำเป็นต้องใช้ดินในการปลูกนั่นเอง และด้วยความที่ผักแบบไฮโดรไปนิกส์นั้นไม่ต้องใช้ดินในการเพาะปลูก จึงทำใหคุณนั้นสามารถปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ได้ทุกที่นั่นเอง นอกจากนี้ คุณยังสามารถทำการปลูกได้ทั้งพืชขนาดเล็กและขนาดใหญ่อีกด้วย ถือว่าเป็นวิธีการปลูกผักที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นที่ปลูกน้อยเป็นอย่างมากเลย เนื่องจากการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์นั้นไม่ได้มีขอบเขตบังคับสำหรับการปลูก จึงทำให้เราสามารถถูกได้ทุกที่ ถึงแม้จะเป็นที่แคบก็สามารถปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ได้นั่นเอง ถือว่าเป็นวิธีการปลูกที่น่าสนใจเป้นอย่างมากเลย เราสามารถควบคุมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เองได้ สำหรับประโยชน์ของผักไฮโดรโปนิกส์ข้อถัดมาได้แก่ การที่เราสามารถควบคุมการปลูกผัดได้เองนั่นเอง ถือว่าอีกหนึ่งประโยชน์ที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเลย โดยสามารถที่เราสามารถควบคุมการปลูกได้ด้วยตัวเอง เนื่องจากในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ข้อถัดมานั้น เราสามารถกำจัดตัวแปรต่าง ๆ ที่เราไม่รู้จักออกไปจากการทดลองได้นั่นเอง ตึงทำให้สามารถควบคุมการปลูกได้ง่ายและดีกว่าการปลูกในดินนั่นเอง การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์สามารถใช้ได้กลับพืชที่หลากหลาย สำหรับประโยชน์ของผักไฮโดรโปนิกส์ข้อสุดท้ายเลยก็คือ เราสามารถนำการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์มาปรับใช้ได้กับพืชหลายชนิด นั่นเอง สำหรับข้อดีในข้อนี้นั้นอาจจะต้องขึ้นอยู่กับความยากง่ายในการปลูกของพืชแต่ละชนิดด้วยอีกที แต่การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์นั้นก็สามารถนำไปปรับใช้ได้กับทั้งผัก ผลไม้ ไม้ดอก รวมถึงไม้ประดับด้วยนั่นเอง ถือว่าเป็นเทคนิคที่สามารถปลูกกับต้นไม่ที่หลากหลายเป็นอย่างมากเลย หน้าแรก http://www.h2ohydrogarden.com/ อ้างอิงไฮโลไทย, ไฮโลไทยได้เงินจริง, ทดลองเล่นไฮโลไทย

ทำความรู้จักกับประเภทของ ปุ๋ยอินทรีย์ กัน

ปุ๋ยอินทรีย์ นั้นเป็นหนึ่งในปุ๋ยที่ได้ความนิยมเป็นอย่างมากในการทำการเกษตร เนื่องจากปุ๋ยประเภทนี้นั้นจะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีอยู่ด้วยนั่นเอง จึงทำให้พืชผักที่เราได้กินไปนั้นเป็นพืชผักที่ปลอดสารพิษนั่นเอง สำหรับปุ๋ยอินทรีย์นั้นก็ได้มีหลากหลายประเภท โดยวันนี้เราได้ทำมาประเภทของปุ๋อินทรีย์มาให้ดูกันด้วยดังนี้ ปุ๋ยหมัก สำหรับปุ๋ยหมักนั้นเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ได้จากการหมักวัตถุดิบที่เหลือทิ้งนั่นเอง โดยวัตถุดิบที่ถูกนำมาทำปุ๋ยหมักนั้นจะเป็นสารอินทรีย์บางชนิด ไม่ว่าจะเป็น แกลบ, ใบไม้, กิ่งไม้ หรือเศษอาหาร โดยปุ๋ยหมักนั้นจะเกิดจากนำวัตถุดิบเหล่านั้นมารวมกัน และทำการรดน้ำให้ชื้นนั่นเอง ซึ่งเราทิ้งไว้ให้จุลินทรีย์ย่อยสลาย และสำหรับจุลินทรีย์นั้นเราสามารถใช้จุลินทรีย์จากกากน้ำตาลหรือ E.M.  ไปผสมเพื่อเพิ่มขบวนการย่อยได้นั่นเอง และหลังจากนั้นเราก็สามารถนำไปใช้เพื่อปรับปรุงดินได้นั่นเอง ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยอินทรีย์อีกหนึ่งประเภทเลยก็คือปุ๋ยพืดสดนั่นเอง โดยปุ๋ยพืดสดนั้นจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากการไถกลบพืชบางชนิด ซึ่งเป็นการไถกลบในขณะที่พืชนั้นกำลังเจริญเติบโตในระยะเริ่มออกดอกถึงระยะดอกบานแล้วคลุกเคล้าลงดินนั่นเอง ทั้งนี้ก็เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของดินให้ดีขึ้นนั่นเอง และเมื่อซากของพืชที่ไถกลบถูกย่อยสลายโดยสมบูรณ์แล้วนั้น เราจึงปลูกพืชหลักหรือพืชเศรษฐกิจต่อไปนั่นเอง สำหรับพืชสดที่นิยมปลูกเพื่อเพิ่มไนโตรเจนให้ดินนั้นจะมีให้เห็นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นปอเทือง, โสนแอฟริกัน, พืชตระกูลถั่วอย่างถั่วเขียว ถั่วลิสงนั่นเอง โดยประโยชน์จากปุ๋ยพืชสดนั้นจะช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชและช่วยเพิ่มไนโตรเจนให้ดินนั่นเอง ปุ๋ยคอก สำหรับปุ๋ยคอกนั้นจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากมูลสัตว์ทั้งหลาย โดยปุ๋ยคอกนั้นจะอยู่ในรูปของของเหลวและของแข็งก็ได้ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วปุ๋ยคอกนั้นจะเป็นมูลสัตว์เลี้ยงทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็น วัว ไก่ เป็ด หรือว่าหมู นอกจากนี้ ปุ๋ยคอกนั้นยังมีมูลสัตว์อื่น ๆ อีกด้วย ทั้งมูลไส้เดือนและมูลค้างคาว โดยมูลสัตว์เหล่านี้นั้นจะเป็นที่นิยมมาก สำหรับปุ๋ยคอกนั้นจะอุดมไปด้วยสารอาหารที่ต้นไม้ต้องการมากน้อยตามแต่ชนิดของสัตว์ โดยปุ๋ยคอกนั้นสามารถใช้ได้ทั้งแบบสดและแบบแห้ง นอกจากนี้ ปุ๋ยคอกยังเป็นปุ๋ยที่ผ่านกระบวนการอัดเม็ดเพื่อให้ขนย้ายได้สะดวกง่ายต่อการขนส่งได้ด้วย โดยปุ๋ยคอกนั้นจะช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้พืชเพื่อให้ธาตุอาหารพืชในลักษณะต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพนานกว่าปุ๋ยเคมีนั่นเอง […]

คุณก็สามารถ ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ได้เพียงทำตาม 5 ขั้นตอน

การ ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ นั้นเป็นหนึ่งในกระแสที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจจากผักไฮโดรโปนิกส์นั้นเป็นผักที่ให้คุณประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างมาก แถมยังมีคุณค่ามากกว่าการปลูกผักในดินอีกด้วย โดยวันนี้เราได้มีวิธีการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์มาให้ได้ดูกันด้วยดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 เลือกชนิดของผักที่ต้องการ สำหรับขั้นตอนแรกในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เลยก็คือ การเลือกพืชผักที่คุณต้องการปลูก นั่นเอง ขั้นตอนนี้นั้นเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากการที่คุณกำหนดชนิดของผักที่ต้องการปลูก นั้นจะทำให้คุณสามารถเลือกวิธีการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ที่เหมาะสมนั่นเอง ตัวอย่างเช่น หากคุณนั้นต้องการปลูกผักสลัด เทคนิคที่เหมาะสมมากที่สุดเลยก็คือ NFT นั่นเอง ซึ่งถ้าหากคุณใช้วิธีอื่นก็จะทำให้ผักของคุณนั้นเจริญเติบโตแบบไม่มีคุณภาพนั่นเอง ขั้นตอนที่ 2 หาโรงเรือนและเตรียมภาชนะสำหรับการปลูกให้เรียบร้อย หลังจากที่คุณสามารถเลือกพืชที่คุณต้องการได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปเลยก็คือ การจัดหาโรงเรือนและเตรียมภาชนะสำหรับการปลูกให้เรียบร้อย นั่นเอง โดยจัดเตรียมโรงเรือนนั้นคุณสามารถเเลือกสถานที่ทั้งที่โล่งแจ้งหรือในโรงเรือนก็ได้ ซึ่งสถานที่โล่งนั้นควรเป็นสถานที่ที่มีถ่ายเทอากาศได้ดี โดยที่ติดแสลน เพื่อป้องกันแดดและฝนให้เรียบร้อย ทั้งนี้ สำหรับภาชนะที่ใช้ในการปลูกก็ให้ทำการเจาะรูและติดตั้งเป็นรางปลูกได้เลยนั่นเอง ขั้นตอนที่ 3 เพาะต้นกล้าของพืชที่ต้องการปลูก สำหรับขั้นตอนถัดมาเลยก็คือ การเพาะต้นกล้าของพืชที่ต้องการปลูก นั่นเอง หลังจากที่คุณนั้นทำการเลือกพันธุ์ที่ต้องการปลูกและเตรียมโรงเรือนกับภาชนะในการปลูกได้เรียบร้อยแล้ว ให้คุณนั้นทำการเพาะต้นกล้าผักให้ขึ้นมานั่นเอง และเมื่อเราได้ต้นกล้ามาแล้วจึงค่อยย้ายลงรางปลูก ซึ่งวิธีการสำหรับการเพาะต้นกล้านั้นคุณสามารถทำได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็น เพาะกล้าด้วยถ้วยเพาะแบบสำเร็จรูป เพาะกล้าในแผ่นโฟม หรือว่าจะเป็นการเพาะกล้าในวัสดุปลูก (เพอร์ไลท์ + เวอร์มิคูไลท์) ก็สามารถทำได้นั่นเอง ขั้นตอนที่ 4 ทำการเตรียมสารละลายที่มีธาตุอาหารต่อพืช […]

สมุนไพร หญ้าดอกขาว ตัวเลือกสําหรับคนอยากเลิกบุหรี่

มีสมุนไพรชนิดหนึ่งที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติของไทย มีงานวิจัยมารองรับว่า หญ้าดอกขาว นั้นมีส่วนในการช่วยลดความอยากบุหรี่ได้ พืชชนิดนี้เป็นเช่นไร วันนี้ผมจะพามาทำความรู้จักครับ หญ้าดอกขาว หญ้าดอกขาวนั้นจัดเป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในเขตร้อน และมักพบได้ทั่วไปในประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งยังสามารถพบได้ในประเทศเขตร้อนต่าง ๆ ทั่วโลกด้วย หญ้าดอกขาวนั้นเป็นไม้กลางแจ้งที่สามารถเจริญเติบโตได้ทั้งปี จะเติบโตได้ดีในบริเวณที่มีความชื้นในระดับปานกลาง มักพบตามทุ่งร้างหรือกลางทุ่งนา บางก็อาจเป็นตามชายป่า สำหรับในบ้านเราสามารถพบเจอได้ในทุกภาคทั่วประเทศ หญ้าดอกขาว สรรพคุณ หญ้าดอกขาวนั้นถึงจะเป็นวัชพืช แต่ก็เป็นพืชที่มีสรรพคุณทางยามากมายเลยทีเดียว ประโยชน์และสรรพคุณของหญ้าดอกขาว เช่น ใช้ในการลดไข้ แก้ท้องเสียขับปัสสาวะ มีการศึกษาพบว่า หญ้าดอกขาวนั้นมีฤทธิ์ในการช่วยยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งปอด ได้มีการทดลองในห้องทดลองกับหนูที่ได้รับสารนิโคตินพบว่า เมื่อพวกมันได้รับสารสกัดหญ้าดอกขาวเป็นระยะเวลาประมาณ 6 เดือน หนูเหล่านั้นมีการปรับปรุงเนื้อเยื่อทางเดินหายใจที่ดีขึ้น และมีการลดลงของเซลล์อักเสบ บริเวณที่เกิดพังผืดลดลง และที่สำคัญที่อยากจะมานำเสนอ ก็คือมีงานวิจัยพบว่า หากเราใช้หญ้าดอกขาวติดต่อกันเป็นเวลา 2 เดือน จะช่วยลดอัตราการสูบบุหรี่ได้มากถึง 60 เปอร์เซ็นต์ และหากมีการออกกำลังกายด้วย ก็จะช่วยลดอัตราการสูบบุหรี่เพิ่มมากถึง 62 เปอร์เซ็นต์ ในหญ้าดอกขาวจะมีสาระสำคัญหลายตัว ซึ่งสารเหล่านี้เองจะทำให้ลิ้นชา ทำให้ผู้ใช้บางรายที่ใช้หญ้าดอกขาวนั้นไม่รู้สึกอยากบุหรี่ ในบางรายอาจรู้สึกเหม็นบุหรี่และอยากอาเจียนออกมา และขอบอกว่า การใช้หญ้าดอกขาวนี้ปลอดภัยอย่างแน่นอน หญ้าดอกขาว วิธีใช้ ปกติแล้วเราจะนำหญ้าดอกขาวนี้มาชงกับน้ำร้อนดื่ม […]

วิธี การปลูกพริก กินเองที่บ้าน

การปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเองนับว่ามีข้อดีมาก นอกจากจะประหยัดค่าใช้จ่ายแล้ว เรายังมั่นใจได้ว่าพืชผักสวนครัวที่เราปลูกเองนั้นปลอดสารพิษ อย่างน้อยเราก็รู้ว่าพืชผักเหล่านั้นมาจากไหน ที่จะมาแนะนำให้ปลูกคือพริก เพราะต้นพริกสามารถปลูกได้ในพื้นที่ขนาดเล็ก ไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมหรืออพาร์ทเม้นท์ก็สามารถปลูกได้ ดังนั้นวันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของวิธี การปลูกพริก ในกระถาง ว่ามีขั้นตอนการปลูกพริกอย่างไร การปลูกพริก อย่างแรกเลยที่เราต้องเลือก คือการเลือกเมล็ดพันธุ์ที่จะนำมาปลูก หากเราไม่ได้ซีเรียสมากนัก หรือเอาง่ายเข้าว่า ก็สามารถหาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตบางที่ หรือตามร้านขายต้นไม้ทั่วไปที่มีวางขายกันราคาซองละประมาณ 15-20 บาท หรือหากเราไม่สะดวกก็นำเม็ดพริกของเรามาเพาะต้นกล้าเองก็ได้ วิธีการคือ นำพริกที่มีอยู่ในครัว แบบสดหรือแบบแห้งสามารถใช้ได้ทั้งนั้น แต่พริกนั้นจำเป็นต้องเป็นเม็ดพริกที่แก่จัด พร้อมที่จะขยายพันธุ์ เราจะเตรียมดินในการเพาะเมล็ดพริก หาวัสดุที่เราจะเพาะ แนะนำให้เป็นกระถาง ดินสามารถซื้อได้ตามร้านขายต้นไม้ราคาถุงละประมาณ 20-35 บาท ขึ้นอยู่กับสภาพความสมบูรณ์ของดิน นำดินที่เราได้มาขยี้ให้ละเอียด จากนั้นทำการโรยเม็ดพริกลงดินที่เตรียมไว้ เราไม่ควรที่จะโรยแน่น หรือใกล้กันจนเกินไป เพราะต้นพริกของเราจะมาแย่งอาหาร หรืออาจเกิดการลากพันกัน ทำให้เราแยกต้นไปปลูกได้ลำบาก จากนั้นนำเศษฟางหรือหญ้าแห้งมาปิดคลุมหน้าดินไว้ แล้วรดน้ำให้ชุ่ม นำกระถางของเราไปตั้งตากแดดไว้ เพื่อให้อุณหภูมิที่แสงแดดส่องมาทำให้ดินร้อนขึ้น กระตุ้นให้เม็ดพริกงอกได้เร็วขึ้นกว่าการตั้งกระถางไว้ในที่ร่ม และเราจะรดน้ำพริกของเราเช้าและเย็น เพื่อเพิ่มความชื้นให้กับเมล็ดพริก ภายในระยะเวลา 3-7 วันเราจะเริ่มเห็นต้นพริกงอกออกหรือแตกยอดออกมา เห็นใบประมาณ 2-3 ใบ ถึงตอนนี้เราควรถอนต้นกล้าที่ไม่สมบูรณ์ทิ้ง เหลือไว้เฉพาะต้นกล้าที่แข็งแรงสมบูรณ์ไว้ […]