อควาโปนิกส์ เทคโนโลยีเกษตรหมุนเวียนอย่างยั่งยืน

อควาโปนิกส์ - https://welove-garden.com/

หลายคนรู้จักวิธีการปลูกพืชโดยใช้น้ำและสารละลายอย่างไฮโดรโปนิกส์ แต่วันนี้ผมมาว่าด้วยเรื่องของการเลี้ยงปลา ที่ต่อยอดจากวิธีการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ เรียกวิธีการนี้ว่า อควาโปนิกส์ อควาโปนิกส์ คืออะไร อควาโปนิกส์ไม่ใช่แค่การเลี้ยงสัตว์น้ำหรือการปลูกพืชอย่างเดียว แต่เป็นการผสมผสานกันของทั้งสองอย่าง โดยการปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งระบบที่ใช้ในการทำทั้งสองอย่างนี้จะเป็นระบบหมุนเวียน หลักการทำงานของ อคาโปนิกส์ ทั้งการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์และแบบอควาโปนิกส์นั้น ทั้งสองวิธีการเป็นวิธีการที่มีความใกล้เคียงกัน สารอาหารที่จำเป็นสำหรับพืช เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส หรือโพแทสเซียมนั้น ทั้งหมดเป็นของเสียจากบ่อปลา และพืชจะได้รับของเสียที่เป็นประโยชน์กับตัวเองนั้น โดยไม่ต้องใส่ปุ๋ยแต่อย่างใด ต่างจากวิธีการแบบไฮโดรโปนิกส์ที่ยังคงต้องใส่ปุ๋ยเพื่อดูแลพืชเหล่านั้น  แต่สิ่งที่ได้มาด้วยคือ แอมโมเนีย ซึ่งหากพืชได้รับในปริมาณมากจะเป็นอันตราย ในรากของพืชจะมีแบคทีเรียบางชนิด เช่น Nitrifryting Bacteria ซึ่งแบคทีเรียตัวนี้โดยธรรมชาติจะอาศัยอยู่ตามกรวดหินและรากของพืช และแบคทีเรียตัวนี้เองที่ทำหน้าที่เปลี่ยนแอมโมเนียเป็นไนเตรดและไนไตรต์ ซึ่งสารประกอบสองตัวนี้เองพืชสามารถนำไปใช้ได้ อีกทั้งการที่มีปริมาณแอมโมเนียลดลงแล้ว น้ำที่ได้ก็สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก วิธีการทำระบบไฮโดรโปนิกส์ ขั้นแรกเราต้องเตรียมกระบะปลูกพืช จากนั้นวางผ้าซาแรน และวางหินกรวดทับลงไป จากนั้นนำท่อรูปตัว L มาต่อกัน และต่อเข้ากับป๊มน้ำ และเจาะท่อพ่นน้ำเพื่อรดน้ำต้นไม้ อย่าลืมวางไบโอบอลไว้กรองน้ำด้วย โดยการวางไว้ในอ่างน้ำด้านล่าง และทำการหว่านเมล็ดพันธุ์และนำปลามาเลี้ยงได้เลย ข้อดีของ อควาโปนิกส์ ข้อดีของระบบอควาโปนิกส์นั้นมีอยู่ด้วยกันมากมาย อย่างแรกคือ เราจะสามารถประหยัดน้ำได้มากถึง 90 เปอร์เซ็นต์ […]